Cena referencyjna

Cena referencyjna
Cena towaru, który jest zawarty w cennikach lub katalogach sprzedaży firmy. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
cena towaru, który jest zawarty w cennikach lub katalogach sprzedaży firmy.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.