Cena zrekonstruowana

Cena zrekonstruowana
Cena obliczona na podstawie kosztu surowców i materiałów, kosztów przetworzenia i produkcji towarów, kosztów zabezpieczenia, w tym zysków. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
cena obliczona na podstawie kosztu surowców i materiałów, kosztów przetworzenia i produkcji towarów, kosztów zabezpieczenia, w tym zysków.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.