Cena Monopoly

Cena Monopoly
Cena, ustanowić monopol na kupna lub sprzedaży swoich towarów na poziomie powyżej lub poniżej ceny produkcji i wartości towarów i zapewnia otrzymują zyski. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
cena, ustanowić monopol na kupna lub sprzedaży swoich towarów na poziomie powyżej lub poniżej ceny produkcji i wartości towarów i zapewnia otrzymują zyski.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.