Redukcja kosztów

Redukcja kosztów
Koszt oczekiwanych przychodów i wydatków, od teraz. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
koszt oczekiwanych przychodów i wydatków, od teraz.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.