Likwidacja kosztów

Likwidacja kosztów
Wartość uzyskana w wyniku sprzedaży przedmiotów majątku trwałego, materiałów, jednostek i części pozostałych po likwidacji, itp. Słownik terminów handlowych. Akademik. ru. 2001.
wartość uzyskana w wyniku sprzedaży przedmiotów majątku trwałego, materiałów, jednostek i części pozostałych po likwidacji, itp.

Słownik terminów handlowych. Akademik. ru. 2001.