Cena Trudno

Cena Trudno
Cena, która nie zmienia się, gdy zmienia się popyt. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
cena, która nie zmienia się, gdy zmienia się popyt.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.