Cena State

Cena State
Cena towarów, usług, ustalana przez państwo. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
Cena towarów, usług, ustalana przez państwo.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.