Ceny kontraktów

Ceny kontraktów
Eng. przyszłej ceny ceny wynikającej z transakcji terminowych na giełdzie. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
Eng. przyszłej ceny
ceny wynikającej z transakcji terminowych na giełdzie.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.