Ceny

Ceny
Proces kształtowania cen towarów i usług. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
proces kształtowania cen towarów i usług.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.