Cena Elastyczna

Cena Elastyczna
Zmiana ceny pod wpływem popytu. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
zmiana ceny pod wpływem popytu.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.