Cena stała

Cena stała
Cena za towary ustalone przez państwo. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
cena za towary ustalone przez państwo.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.