Cena oszacowana

Cena oszacowana
Eng. cena księgowa cena pojedyncza każdej pozycji futures dla tej sesji giełdowej, ustalona na podstawie cen transakcyjnych z poprzedniego dnia wymiany. Ts. R. służy do obliczania marży i określania cen, z którymi kontrakty futures są likwidowane, gdy towary są faktycznie dostarczane. Słownik terminów biznesowych.
Eng. cena księgowa
cena pojedyncza każdej pozycji futures dla tej sesji giełdowej, ustalona na podstawie cen transakcyjnych z poprzedniego dnia wymiany. Ts. R. służy do obliczania marży i określania cen, z którymi kontrakty futures są likwidowane, gdy towary są faktycznie dostarczane.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.