Równowaga cen

Równowaga cen
Cena, przy której wielkość popytu i wielkość oferty są równe. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
Cena, przy której wielkość popytu i wielkość oferty są równe.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.