Cena elastyczna

Cena elastyczna
Cena, zmieniająca się pod wpływem podaży i popytu. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
cena, zmieniająca się pod wpływem podaży i popytu.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.