Dumping cen

Dumping cen
Cena produktu sztucznie niska w porównaniu do cen, które mają zastosowanie do podobnych produktów na danym rynku, w celu uchwycenia niszy. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
cena produktu sztucznie niska w porównaniu do cen, które mają zastosowanie do podobnych produktów na danym rynku, w celu uchwycenia niszy.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.