Cena podstawowa

Cena podstawowa
Eng. cena podstawowa A. Cena towaru o jakości standardowej, od którego ustalana jest cena towaru o innej jakości. B. Cena towaru o standardowej jakości ustalona przy zawarciu transakcji opcyjnej. In. Cena, na podstawie której wskaźnik cen międzynarodowego handlu jest obliczany według grupy towarów. Słownik terminów biznesowych.
Eng. cena podstawowa
A. Cena towaru o jakości standardowej, od którego ustalana jest cena towaru o innej jakości.
B. Cena towaru o standardowej jakości ustalona przy zawarciu transakcji opcyjnej.
In. Cena, na podstawie której wskaźnik cen międzynarodowego handlu jest obliczany według grupy towarów.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.