POLITYKA CEN I DOCHODÓW

POLITYKA CEN I DOCHODÓW
(Ceny i polityka dochodowa) Polityka gospodarcza państwa mająca na celu zwalczanie inflacji (inflacji) przez bezpośrednie ograniczenie płac ( patrz: zamrożenie płac (zamrożenie płac) ) i kontroli cen. Wiele rządów starających się mniej ingerować w gospodarkę woli polegać metody pośrednie, w których stosuje się politykę fiskalną / fiskalną i monetarną.
(ceny i polityka dochodowa) Polityka gospodarcza państwa mająca na celu zwalczanie inflacji (inflacji) przez bezpośrednie ograniczenie płac ( patrz: zamrożenie płac (zamrożenie płac) ) i kontroli cen. Wiele rządów starających się mniej ingerować w gospodarkę woli polegać metody pośrednie, w których stosuje się politykę fiskalną / fiskalną i monetarną.

Słownik objaśniający - M .: INFRA-M, Wydawnictwo wszech-światowe, Graham Betts, Barry Brownley, S. Williams i in. Wydanie ogólne: D.S. Osadchaya IM 1998.