Tekst Pali wyssany

Tekst Pali wyssany
- (Pali Tekst Sosiety - "Towarzystwo Pali teksty") - Towarzystwo założone w Londynie w 1881 roku przez prof. Rhys Davids i jego żona za opublikowanie łacińskiego pisma Pali tekstów i komentarzy do nich, a także po angielsku. tłumaczenia tych tekstów. Zapr
- (pali Tekst Sosiety - "Towarzystwo Pali teksty") - Towarzystwo założone w Londynie w 1881 roku przez prof. Rhys Davids i jego żona za opublikowanie łacińskiego pisma Pali tekstów i komentarzy do nich, a także po angielsku. tłumaczenia tych tekstów. Zapr