Margiel

Margiel
Margiel , bardzo drobnoziarniste skała osadowa, która jest pośrednia pomiędzy gliny i kamienia wapiennego. Zawiera do 60% materiałów wapiennych, takich jak kalcyt, z cząstkami kwarcu i mułu. Czerwony margines zawdzięcza swój kolor obecności tlenku żelaza, a zielony margiel zawiera chloryt lub glaukonit.

margiel , bardzo drobnoziarniste skała osadowa, która jest pośrednia pomiędzy gliny i kamienia wapiennego. Zawiera do 60% materiałów wapiennych, takich jak kalcyt, z cząstkami kwarcu i mułu. Czerwony margines zawdzięcza swój kolor obecności tlenku żelaza, a zielony margiel zawiera chloryt lub glaukonit. Powstały z osadów na dnie jezior lub mórz. Mergel pochodzenia morskiego można znaleźć na dnie z gipsem i halitem.

Naukowy i techniczny słownik encyklopedyczny.