Kurianovo

Kurianovo
Kurianovo obszar w południowo-wschodniej części Moskwy, na lewym brzegu rzeki Moskwy, w zakolu niej. Sąsiedzi na północnym wschodzie z Batyunin, na południowym wschodzie z Maryin. Nazwa pochodzi od byłej wioski. Od 1960 roku w mieście Moskwa. W Kuryanovo znajdują się stacje napowietrzania Kuryanovskaya i Novokuryanovskaya (stacja napowietrzania Kuryanovskiye).

Kurianovo obszar w południowo-wschodniej części Moskwy, na lewym brzegu rzeki Moskwy, w zakolu niej. Sąsiedzi na północnym wschodzie z Batyunin, na południowym wschodzie z Maryin. Nazwa pochodzi od byłej wioski. Od 1960 roku w mieście Moskwa. W Kuryanovo znajdują się stacje napowietrzania Kuryanovskaya i Novokuryanovskaya (stacja napowietrzania Kuryanovskiye). W latach 50. na terenie wsi zbudowany wsi dla stacji roboczych (autorzy projektu: architekci VN Brovchenko YS Bochkov inżynier RS ​​Feigel'man et al.), z 80-tych. - obszar masowej zabudowy mieszkaniowej. Nazwa ta jest zachowana w imieniu 1-4 th Kuryanovo ulicach Kuryanovskoy Boulevard 1-2 TH Kuryanovo podjazdów.

Moskwa. Encyklopedyczna książka referencyjna. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1992.