Ken (miasto w Egipcie)

Ken (miasto w Egipcie)
Ken miasto w Egipcie, na prawym brzegu środkowego biegu Nilu, centrum administracyjne Gubernatora Qena. Centrum handlu i tranzytu. Węzeł kolei i autostrad. 68, 5 tysięcy mieszkańców (1966). Produkcja rzemieślnicza garncarstwa i łodzi żaglowych (Fellug). Przemysł włókienniczy i cukrowy. Wielka sowiecka encyklopedia.
Ken miasto w Egipcie, na prawym brzegu środkowego biegu Nilu, centrum administracyjne Gubernatora Qena. Centrum handlu i tranzytu. Węzeł kolei i autostrad. 68, 5 tysięcy mieszkańców (1966). Produkcja rzemieślnicza garncarstwa i łodzi żaglowych (Fellug). Przemysł włókienniczy i cukrowy.

Wielka sowiecka encyklopedia. - M .: radziecka encyklopedia. 1969-1978.