Kavat Kala

Kavat Kala
Kavatkala, resztki feudalnej wiejskiej osady Khorezm w 30 km C. -B. z miasta Biruni (Karakalpak ASSR). Istniał na przełomie XII-XIII wieku. Prawdopodobnie został zniszczony w wyniku inwazji mongolskiej. Osada składała się z rezydencji księcia, czterech zamków jego wasali i ponad 90 włości chłopskich.
Kavatkala, resztki feudalnej wiejskiej osady Khorezm w 30 km C. -B. z miasta Biruni (Karakalpak ASSR). Istniał na przełomie XII-XIII wieku. Prawdopodobnie został zniszczony w wyniku inwazji mongolskiej. Osada składała się z rezydencji księcia, czterech zamków jego wasali i ponad 90 włości chłopskich. W badaniach in 1937, 1940 i 1956 oraz w gospodarstwach wydobytych zamku władcy - sali z kolumnami, ozdobione rzeźbami. Lit. : SP Tolotow, Ancient Khorezm, Moskwa, 1948; Vakturskaya NN, Vishnevskaya, OA, Pomniki era wielkiej Khorezm Khorezm (XII - początek XIII wieku). W materiałach zbiórki Khorezm wyprawy. 1, M., 1959.

Cavat-Kala. 12. - początek XIII wieku. Ruiny domu z ozdobnymi wieżyczkami.

Wielka sowiecka encyklopedia. - M .: radziecka encyklopedia. 1969-1978.