Praca

Praca
[Rok urodzenia nieznane - zmarło 19 (29). 6. 1607, Starica, obecnie Region Kalinin], pierwszy rosyjski patriarcha, protegowany Borisa Godunowa (patrz Borys Godunow). W 1588 Godunow udało się uzyskać zgody patriarchy Konstantynopola Jeremiasza ustanowienie patriarchatu w Rosji, który wzmocnił pozycję Kościoła rosyjskiego.
[rok urodzenia nieznane - zmarło 19 (29). 6. 1607, Starica, obecnie Region Kalinin], pierwszy rosyjski patriarcha, protegowany Borisa Godunowa (patrz Borys Godunow). W 1588 Godunow udało się uzyskać zgody patriarchy Konstantynopola Jeremiasza ustanowienie patriarchatu w Rosji, który wzmocnił pozycję Kościoła rosyjskiego. W styczniu 1589 w Moskwie rady kościelnej wybrany Patriarchę I. Po śmierci Fiodora Iwanowicza (Zob. Fedor) w 1598 roku I. przyczynił się do wyboru króla Borysa Godunowa. W czerwcu 1605 zmieszanego przez AI z patriarchalnego tronu i wygnany do Staritsa NMP Klasztoru bojarów Godunow przeciwników, rozpoznał króla Dymitr Samozwaniec I (zob. Dymitr Samozwaniec I).

Wielka sowiecka encyklopedia. - M .: radziecka encyklopedia. 1969-1978.