Escrow konto

Escrow konto
(Konto napięcie) Tymczasowe konto w księgach organizacji wykorzystywanych do sald nagrywania, korekcji błędów, lub pozostałości, które nie są jeszcze w pełni zdefiniowane, na przykład, ze względu na fakt, że każdy specyficzny transakcja nie została zakończona. Biznes. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir".
(konto napięcie) Tymczasowe konto w księgach organizacji wykorzystywanych do sald nagrywania, korekcji błędów, lub pozostałości, które nie są jeszcze w pełni zdefiniowane, na przykład, ze względu na fakt, że każdy specyficzny transakcja nie została zakończona.

Biznes. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i inni, Ogólne sformułowanie: DE. n. Osadchaya IM. 1998.