INTERES ARBITRAŻOWA

INTERES ARBITRAŻOWA
(Arbitrażu odsetkowego) Walutowe transakcje między centrami finansowymi, z wykorzystaniem różnicy stóp procentowych pomiędzy dwoma ośrodkami, a różnica w futures i kursów wymiany pieniężnych. W niektórych przypadkach, zyski mogą być uzyskane w wyniku nabycia waluty obcej, wymienić na walutę obcą na rynku krajowym, dostarczając na czas kredytu i zakup nowych transakcji terminowych walutowych.
(arbitrażu odsetkowego) Walutowe transakcje między centrami finansowymi, z wykorzystaniem różnicy stóp procentowych pomiędzy dwoma ośrodkami, a różnica w futures i kursów wymiany pieniężnych. W niektórych przypadkach, zyski mogą być uzyskane w wyniku nabycia waluty obcej, wymienić na walutę obcą na rynku krajowym, dostarczając na czas kredytu i zakup nowych transakcji terminowych walutowych.

Biznes. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i inni, Ogólne sformułowanie: DE. n. Osadchaya IM. 1998.