Program ubezpieczeniowy

Program ubezpieczeniowy
Kompleks usług, gwarantowany przez umowę ubezpieczenia, oferowany ubezpieczonemu w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
kompleks usług, gwarantowany przez umowę ubezpieczenia, oferowany ubezpieczonemu w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.