Ubezpieczenie ryzyka handlowego

Ubezpieczenie ryzyka handlowego
Umowa ubezpieczenia, która ubezpiecza straty (ryzyko) w działalności komercyjnej. Takie umowy mogą obejmować następujące rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenie nieruchomości; z utraty zysku z powodu przestoju produkcji; odpowiedzialność producenta produktów; niepełne dostarczenie i niedoręczenie towarów; niespłacanie pożyczek; niespełnienie zobowiązań finansowych; ryzyko techniczne; z defraudacji i malwersacji.
umowa ubezpieczenia, która ubezpiecza straty (ryzyko) w działalności komercyjnej. Takie umowy mogą obejmować następujące rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenie nieruchomości; z utraty zysku z powodu przestoju produkcji; odpowiedzialność producenta produktów; niepełne dostarczenie i niedoręczenie towarów; niespłacanie pożyczek; niespełnienie zobowiązań finansowych; ryzyko techniczne; z defraudacji i malwersacji.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.