Muzeum Gorky Memorial Apartment

Muzeum Gorky Memorial Apartment
Dom Ryabuszinsky'ego Moskwa. Encyklopedyczna książka referencyjna. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1992.

Dom Ryabuszinsky'ego

Moskwa. Encyklopedyczna książka referencyjna. - M .: Wielka rosyjska encyklopedia. 1992.