Gandantekchinling

Gandantekchinling
- Aktywny Budda. Klasztor w Mongolii. Został założony w 1838 roku z inicjatywy piątej jbcun-damba-hutuht. Na początek. 20 centów. został uznany za jednego z największych. w kraju. W końcu. 30-ies. doznał takiego samego losu jak pozostałe 747 klasztorów w
- aktywny Budda. Klasztor w Mongolii. Został założony w 1838 roku z inicjatywy piątej jbcun-damba-hutuht. Na początek. 20 centów. został uznany za jednego z największych. w kraju. W końcu. 30-ies. doznał takiego samego losu jak pozostałe 747 klasztorów w