Fundusz Kredytowy

Fundusz Kredytowy
Środki banków i innych instytucji kredytowych wykorzystywanych do udzielania pożyczek. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
środki banków i innych instytucji kredytowych wykorzystywanych do udzielania pożyczek.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.