Ekwiwalent

Ekwiwalent
. Równowartość roczna Doprowadzenie do rentowności obligacji, przy czym okres płatności nie jest 12 miesięcy, w porównaniu z zyskiem z innych papierów wartościowych. W warunkach emisji niektórych rodzajów obligacji wskazana jest liczba dni w roku (zwykle 360), wzięta do obliczenia. Słownik terminów biznesowych.
. równowartość roczna
Doprowadzenie do rentowności obligacji, przy czym okres płatności nie jest 12 miesięcy, w porównaniu z zyskiem z innych papierów wartościowych. W warunkach emisji niektórych rodzajów obligacji wskazana jest liczba dni w roku (zwykle 360), wzięta do obliczenia.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.