Wejdź w nową fazę

Wejdź w nową fazę
Wprowadź nową fazę (o uzyskanie nowego zwrotu, pozycji). Pasek. "Polityka weszła w nową fazę." Śr. Ryzykuje swoją (anonimową) literą: czuje, że wchodzi w nową praktyczną fazę . Dostojewski. Dziennik z 1877 roku. 1, 3. Pasek. W bezpośrednim znaczeniu tej fazy, różne rodzaje księżyca wynikają z jego położenia względem słońca i ziemi.

Wprowadź nową fazę (o uzyskanie nowego zwrotu, pozycji). Pasek. "Polityka weszła w nową fazę." Śr. Ryzykuje swoją (anonimową) literą: czuje, że wchodzi w nową praktyczną fazę . Dostojewski. Dziennik z 1877 roku. 1, 3. Pasek. W bezpośrednim znaczeniu tej fazy, różne rodzaje księżyca wynikają z jego położenia względem słońca i ziemi. Zobacz Fazy.

Rosyjska myśl i mowa. Jego własny i innych ". Doświadczenie rosyjskiej frazeologii. Zbiór symbolicznych słów i alegorii. TT 1-2. Chodzenie i dokładne słowa. Zbiór cytatów rosyjskich i zagranicznych, przysłów, powiedzeń, wyrażeń przysłowiowych i poszczególnych słów. Petersburg. , wpisz. Ak. nauki. . MI Mikhelson. 1896-1912.