Wpisz się

Wpisz się
Wejdź w siebie ( monokl ) bądź mądry, przyjdź do swoich zmysłów. Śr. Wejdź w siebie , Książę! Przyjdź do swoich zmysłów! Kiedy jesteś obrażony - nie nadużywaj zemsty, którą musisz! Gr. A. Tołstoj. Car Boris. 3. Zobacz także Sama się wychodzę. Rosyjska myśl i mowa. Jego własny i innych ". Doświadczenie rosyjskiej frazeologii.

Wejdź w siebie ( monokl ) bądź mądry, przyjdź do swoich zmysłów. Śr. Wejdź w siebie , Książę! Przyjdź do swoich zmysłów! Kiedy jesteś obrażony - nie nadużywaj zemsty, którą musisz! Gr. A. Tołstoj. Car Boris. 3. Zobacz także Sama się wychodzę.

Rosyjska myśl i mowa. Jego własny i innych ". Doświadczenie rosyjskiej frazeologii. Zbiór symbolicznych słów i alegorii. TT 1-2. Chodzenie i dokładne słowa. Zbiór cytatów rosyjskich i zagranicznych, przysłów, powiedzeń, wyrażeń przysłowiowych i poszczególnych słów. Petersburg. , wpisz. Ak. nauki. . MI Mikhelson. 1896-1912.