ENTER

ENTER
(Wejście) Proces wprowadzania danych lub programów do komputera, na przykład poprzez wpisanie ich na klawiaturze komputera. Dane lub program w komputerze są rejestrowane za pomocą urządzenia wejściowego; Najczęściej używana jest do tego klawiatura, ale używane są również urządzenia odczytujące z kart, wprowadzania głosu, kojców, myszy, pióra świetlnego, czytnika optycznego i kodu kreskowego.
(wejście) Proces wprowadzania danych lub programów do komputera, na przykład poprzez wpisanie ich na klawiaturze komputera. Dane lub program w komputerze są rejestrowane za pomocą urządzenia wejściowego; Najczęściej używana jest do tego klawiatura, ale używane są również urządzenia odczytujące z kart, wprowadzania głosu, kojców, myszy, pióra świetlnego, czytnika optycznego i kodu kreskowego.

Biznes. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i inni, Ogólne sformułowanie: DE. n. Osadchaya IM. 1998.