Enoch

Enoch
Enoh (Biblia). Immortal. Śr. Siedemdziesiąt jeden-letni mężczyzna zmarł, nie Enoch , ale musi być nieśmiertelny, czas i honor to wiedzieć! Pisemsky. Ludzie po czterdziestce. 3, 1. Por. Od czasu do czasu Enoch został przeniesiony, aby nie ujrzał śmierci i nie stał się jego, ponieważ Bóg go poruszył. Heb.

Enoh (Biblia). Immortal. Śr. Siedemdziesiąt jeden-letni mężczyzna zmarł, nie Enoch , ale musi być nieśmiertelny, czas i honor to wiedzieć! Pisemsky. Ludzie po czterdziestce. 3, 1. Por. Od czasu do czasu Enoch został przeniesiony, aby nie ujrzał śmierci i nie stał się jego, ponieważ Bóg go poruszył. Heb. 11, 5. Nie ma.

Rosyjska myśl i mowa. Jego własny i innych ". Doświadczenie rosyjskiej frazeologii. Zbiór symbolicznych słów i alegorii. TT 1-2. Chodzenie i dokładne słowa. Zbiór cytatów rosyjskich i zagranicznych, przysłów, powiedzeń, wyrażeń przysłowiowych i poszczególnych słów. Petersburg. , wpisz. Ak. nauki. . MI Mikhelson. 1896-1912.