Przerwij rozmowę

Przerwij rozmowę
Zakończ rozmowę ( monokl ) natychmiast zatrzymaj się. Śr. I przerwał rozmowę , a fotel siedział skulony. P. Boborykin. Rosyjska myśl i mowa. Jego własny i innych ". Doświadczenie rosyjskiej frazeologii. Zbiór symbolicznych słów i alegorii. TT 1-2. Chodzenie i dokładne słowa. Zbiór cytatów rosyjskich i zagranicznych, przysłów, powiedzeń, wyrażeń przysłowiowych i poszczególnych słów.

Zakończ rozmowę ( monokl ) natychmiast zatrzymaj się. Śr. I przerwał rozmowę , a fotel siedział skulony. P. Boborykin.

Rosyjska myśl i mowa. Jego własny i innych ". Doświadczenie rosyjskiej frazeologii. Zbiór symbolicznych słów i alegorii. TT 1-2. Chodzenie i dokładne słowa. Zbiór cytatów rosyjskich i zagranicznych, przysłów, powiedzeń, wyrażeń przysłowiowych i poszczególnych słów. Petersburg. , wpisz. Ak. nauki. . MI Mikhelson. 1896-1912.