Encyclius doctrinarum omnium disciplina. i. Encyklopedia.

Encyclius doctrinarum omnium disciplina. i. Encyklopedia.
Encyclius (circularis) doctrinarum omnium disciplina. i. Encyklopedia. Zobacz Encyklopedyzm. Rosyjska myśl i mowa. Jego własny i innych ". Doświadczenie rosyjskiej frazeologii. Zbiór symbolicznych słów i alegorii. TT 1-2. Chodzenie i dokładne słowa. Zbiór cytatów rosyjskich i zagranicznych, przysłów, powiedzeń, wyrażeń przysłowiowych i poszczególnych słów.

encyclius (circularis) doctrinarum omnium disciplina. i. Encyklopedia. Zobacz Encyklopedyzm.

Rosyjska myśl i mowa. Jego własny i innych ". Doświadczenie rosyjskiej frazeologii. Zbiór symbolicznych słów i alegorii. TT 1-2. Chodzenie i dokładne słowa. Zbiór cytatów rosyjskich i zagranicznych, przysłów, powiedzeń, wyrażeń przysłowiowych i poszczególnych słów. Petersburg. , wpisz. Ak. nauki. . MI Mikhelson. 1896-1912.