А

А

A. Kryterium standardu międzynarodowego przyjętego w praktyce ubezpieczenia przewozu towarów. Odpowiednik zasad ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka. Został wprowadzony w 1982 roku. Zaproponowane przez Institute of London Insurers. B. Nazwy wielu programów opieki medycznej Medicare (USA) Słownik terminów biznesowych. Czytaj Więcej

Abdykacja

Abdykacja

Od łacińskiego. abadicato odmowa stanowiska kierowniczego, rezygnacja jakiegokolwiek organu z powodów moralnych lub niemożliwe jest połączenie kilku stanowisk w przypadku, gdy jeden z nich zostanie wybrany. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001. Czytaj Więcej

Audyt operacyjny

Audyt operacyjny

Eng. audyt operacyjny niezależna ocena zarządzania organizacyjnego firmy na różnych poziomach z jednoczesną oceną wiarygodności wewnętrznych systemów kontroli firmy. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001. Czytaj Więcej

Auto-Combi

Auto-Combi

Eng. auto-combe rodzaj ubezpieczenia pojazdu, obejmuje kombinację obiektów ubezpieczeniowych: kierowca i pasażerowie w przypadku śmierci i niepełnosprawności, pojazd, bagaż, który jest w nim. Ubezpieczenie jest dokonywane na czas eksploatacji pojazdu. Przeprowadzana jest z franczyzą lub bez niej. Słownik terminów biznesowych. Czytaj Więcej

Pozycja

Pozycja

Eng. pozycja pozycja rynkowa dla transakcji futures w formie otwartych kontraktów. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001. Czytaj Więcej

Pozycjonowanie

Pozycjonowanie

Działań marketingowych i promocyjnych w celu zapewnienia firmie, produktu, usługi w określonym miejscu, niszy rynkowej, konkurencyjności, ekspansji klientów, potencjalnych konsumentów. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001. Czytaj Więcej

Pozycja Aktywna

Pozycja Aktywna

Angielski. pozycja aktywna A. Miesiące dostaw, w których koncentruje się handel wymienny. P.A. odpowiada okresowi wzrostu popytu i podaży. Liczba transakcji w pozostałych miesiącach została znacznie zmniejszona, a ceny nie są kwotowane. B. Miesiące dostaw, którymi handluje się i notuje ceny podczas specjalnych sesji wymiany. Czytaj Więcej

Pozycjonowanie produktu

Pozycjonowanie produktu

Wykonanie robót dotyczących definicji produktu na rynku istniejących produktów, konkurencja dysponuje z nimi kierunki zmian w taktyce i strategii promocji produktu, zmianę. P. t. Jest jednym z podstawowych elementów marketingu. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001. Czytaj Więcej

Pozycja wypowiedziana

Pozycja wypowiedziana

Pilna pozycja walutowa, która pojawiła się w wyniku zwykłej transakcji terminowej. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001. Czytaj Więcej

Giełda pozycji

Giełda pozycji

Stosunek wymiany między zobowiązaniami do kupna i sprzedaży papierów wartościowych lub towarów w określonym momencie. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001. Czytaj Więcej

Waluta pozycji

Waluta pozycji

Eng. stosunek walutowy stosunek wymagań i zobowiązań spółki, banku w walucie obcej. W przypadku równości, jest uważany za zamknięty, a jeśli występuje niedopasowanie, jest otwarty. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001. Czytaj Więcej

Pozycja byka

Pozycja byka

Sytuacja, w której liczba zakupów papierów wartościowych od określonego gracza przekracza liczbę sprzedaży i jednocześnie zwiększa jego zyski ze wzrostu cen. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001. Czytaj Więcej

Pozycja długa

Pozycja długa

A. Niepokryty zobowiązaniami, umowami sprzedaży, saldem kontraktów terminowych na zakup. B. Sytuacja, w której zakup towarów, waluty lub papierów wartościowych musi towarzyszyć odpowiedniej sprzedaży. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001. Czytaj Więcej

Pozycja nagi

Pozycja nagi

Pozycja wymiany, niechroniona przed ryzykiem cenowym. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001. Czytaj Więcej

Pozycja długa

Pozycja długa

Papiery wartościowe zakupione do przechowywania i użytkowania w przyszłości. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001. Czytaj Więcej

Pozycja krótka

Pozycja krótka

Stosunek zobowiązań uczestnika rynku, gdy kwota zobowiązań z tytułu sprzedaży określonego towaru giełdowego lub papieru wartościowego przekracza kwotę zobowiązań z tytułu transakcji zakupu. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001. Czytaj Więcej

Pozycja zamknięta

Pozycja zamknięta

A. Zakończenie rozliczenia transakcji papierami wartościowymi, wykupem sprzedanego papieru lub sprzedażą zakupionego. B. Stosunek zobowiązań uczestników rynku, gdy liczba zobowiązań dotyczących zakupu i sprzedaży określonego towaru giełdowego lub zabezpieczenia jest równa sobie. In. Forma sprzedaży nowych akcji na giełdzie, gdy jedna firma lub bank nabywa całą emisję akcji i staje się wyłącznym sprzedawcą. Czytaj Więcej