PROJEKCJE CYLINDRYCZNE

PROJEKCJE CYLINDRYCZNE
Kartograficznych. rzuty, których południki są równomiernie rozmieszczonymi równoległymi liniami prostymi, a równoleżniki są prostymi liniami prostopadłymi do nich. Służą do obrazowania obszarów rozciągniętych wzdłuż równika lub do -l. paralele. W nawigacji używana jest projekcja G. Mercatora oraz podczas tworzenia topografii.

kartograficznych. rzuty, których południki są równomiernie rozmieszczonymi równoległymi liniami prostymi, a równoleżniki są prostymi liniami prostopadłymi do nich. Służą do obrazowania obszarów rozciągniętych wzdłuż równika lub do -l. paralele. W nawigacji używana jest projekcja G. Mercatora oraz podczas tworzenia topografii. mapy - konformalny poprzeczny-cylindryczny. projekcja.

Historia naturalna. Słownik encyklopedyczny.