Lucio Costa

Lucio Costa
Costa (Costa) Lucio (str. 27. 2. 1902 Toulon, Francja), brazylijski architekt. Ukończył National Art School w Rio de Janeiro (1924). Jeden z założycieli brazylijskiej szkoły nowoczesnej architektury; opiera się zarówno na doświadczeniu architektury funkcjonalnej, jak i na tradycjach narodowych. W jego ścisłej sylwetce budynki wykorzystują filtry słoneczne, plastycznie wzbogacając fasadę.
Costa (Costa) Lucio (str. 27. 2. 1902 Toulon, Francja), brazylijski architekt. Ukończył National Art School w Rio de Janeiro (1924). Jeden z założycieli brazylijskiej szkoły nowoczesnej architektury; opiera się zarówno na doświadczeniu architektury funkcjonalnej, jak i na tradycjach narodowych. W jego ścisłej sylwetce budynki wykorzystują filtry słoneczne, plastycznie wzbogacając fasadę. Firma: Ministerstwo Edukacji i Zdrowia (1937≈43 razem z O. Niemeyer, AE Reidy et al.) I domy (1948≈1954) w Rio de Janeiro, Brazylia pawilon na Wystawie Światowej w Nowym Jorku (1939, razem z Niemeyerem). K. jest autorem planu zagospodarowania miasta Brazylii (1957).

Wielka sowiecka encyklopedia. - M .: radziecka encyklopedia. 1969-1978.