Certyfikat obliczony

Certyfikat obliczony
Zaświadczenie o długu jednego członka izby rozliczeniowej do drugiego. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.
zaświadczenie o długu jednego członka izby rozliczeniowej do drugiego.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.