Przeliczenia brutto Zysk netto

Przeliczenia brutto Zysk netto
(Ubruttowienia) Konwersja równowartość zysku netto do kwoty brutto. Na przykład, jeżeli dzielna netto ( S ), zwrócono się po odjęciu ( r ) wartości%, co odpowiada brutto ( g ) będzie g = S / (100 - r ). Biznes. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S.
(ubruttowienia) Konwersja równowartość zysku netto do kwoty brutto. Na przykład, jeżeli dzielna netto ( S ), zwrócono się po odjęciu ( r ) wartości%, co odpowiada brutto ( g ) będzie g = S / (100 - r ).

Biznes. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i inni, Ogólne sformułowanie: DE. n. Osadchaya IM. 1998.