Nabycie akcji własnych

Nabycie akcji własnych
(Self-tender) Oferta na zakup akcji (wezwania) wykonany przez spółkę na rzecz jej akcjonariuszy w celu nabycia całości lub części swoich akcji. Istnieją dwie sytuacje, w których spółka może uciec się do odkupu własnych akcji. Po pierwsze, jest to próba wrogiego przejęcia: zarząd firmy może wykupić udziały, aby zmniejszyć szanse firmy wnioskodawcy na przejęcie pakietu kontrolnego.
(self-tender) Oferta na zakup akcji (wezwania) wykonany przez spółkę na rzecz jej akcjonariuszy w celu nabycia całości lub części swoich akcji. Istnieją dwie sytuacje, w których spółka może uciec się do odkupu własnych akcji. Po pierwsze, jest to próba wrogiego przejęcia: zarząd firmy może wykupić udziały, aby zmniejszyć szanse firmy wnioskodawcy na przejęcie pakietu kontrolnego. Po drugie, pragnieniem liderów firmy jest wykazanie wzrostu zysku na akcję: jeśli kierownictwo nie jest w stanie osiągnąć rzeczywistego wzrostu zysków, może próbować zmniejszyć liczbę akcji.

Biznes. Słownik objaśniający. - M .: "INFRA-M", Wydawnictwo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i inni, Ogólne sformułowanie: DE. n. Osadchaya IM. 1998.