BhavaviVek

BhavaviVek
Bhavya - (6 wiek.) - wybitny indo-buddysta. myśliciel, wyznawca Nagarjuny i założyciela svatantrika-madhyamika - pod-szkół filozofii Mahajany. B. zakwestionował apofatyczną technikę Buddhapalitas, która doprowadziła do rozłamu wśród madhjamiki. Odmawiając możliwości niezależnego pojawienia się bytów, B.
Bhavya - (6 wiek.) - wybitny indo-buddysta. myśliciel, wyznawca Nagarjuny i założyciela svatantrika-madhyamika - pod-szkół filozofii Mahajany. B. zakwestionował apofatyczną technikę Buddhapalitas, która doprowadziła do rozłamu wśród madhjamiki. Odmawiając możliwości niezależnego pojawienia się bytów, B. argumentował jednak, że wiedza ma szczególny zewnętrzny obiekt, przypominający atom Sautrantics, ale nie istnieje w sensie absolutnym. Destruktywna metoda polemicznego Madhyamikov B. uzupełniona pozytywnymi argumentami doktrynalnymi, w których opierał się na logice Dignagi. B. głosił religię. ideały Mahajany i podzielają ideę czterech "ciał Buddy". Po rozłamie swatów w VIII wieku. B. zaczął być klasyfikowany jako sauntrantika-swatantrika-madhyamika. - V. P. Androsov

Buddyzm. Słownik. - M .: Republika. N. L. Zhukovskaya, V. I. Kornev. 1992.