Stawanie się Buddą w tym ciele

Stawanie się Buddą w tym ciele
(Yak sokusin dzobutsu) jest jednym z kamieni węgielnych. nauki szkoły Shingon-shu, sformułowane przez jej założyciela, mnicha Kukai. Możliwość osiągnięcia stanu Buddy w tym życiu była uzasadniona odniesieniem do buddów. święty. Pismo, według którego w każdej istocie istnieje "natura" uniwersalnego Buddy Mahavairochany.
(yak sokusin dzobutsu) jest jednym z kamieni węgielnych. nauki szkoły Shingon-shu, sformułowane przez jej założyciela, mnicha Kukai. Możliwość osiągnięcia stanu Buddy w tym życiu była uzasadniona odniesieniem do buddów. święty. Pismo, według którego w każdej istocie istnieje "natura" uniwersalnego Buddy Mahavairochany. Realizacja tego przepisu była skierowana i religia. Praktykujący wyznawców Shingon-shu: badanie dogmatyki, wypowiadania magii. formuły (dharani), przeplatanie palców w specjalny sposób itp. - Buddyzm Ignatowicza

. Słownik. - M .: Republika. N. L. Zhukovskaya, V. I. Kornev. 1992.