Asura-yoni

Asura-yoni
- Patrz: Kosmologia buddyzmu. Buddyzm. Słownik. - M .: Republika. N. L. Zhukovskaya, V. I. Kornev. 1992.
- patrz: Kosmologia buddyzmu.

Buddyzm. Słownik. - M .: Republika. N. L. Zhukovskaya, V. I. Kornev. 1992.