ABRASIA

ABRASIA
(łAc abrasio -. Skrobanie), proces fal zniszczenia i brzegów fali mórz , jeziora i zbiorniki wodne. Historia naturalna. Słownik encyklopedyczny.

(łac abrasio -. Skrobanie), proces fal zniszczenia i brzegów fali mórz , jeziora i zbiorniki wodne.

Historia naturalna. Słownik encyklopedyczny.